Randaberg IL Fotball

Klubbhuset

Klubbhuset

Leie av Klubbhus

Huset har to saler som er til utleie. En stor sal og en mindre sal. Et stort kjøkken er også tilgjengelig. Lokalet er godkjent for maks 170 personer. For mer informasjon eller reservering av lokaler kontakt vaktmester, Ola Randeberg på 93437716.

   

 

 

RETNINGSLINJER FOR UTLEIE

Aldersgrense 

Aldersgrense for leie av huset er 25 år. Arbeidsutvalget kan dispensere fra dette. Ved utleie av huset til grupper innen idrettslaget er Leder i gruppen ansvarlig for at retningslinjene overholdes.

Bruk av huset 
Leietaker skal påse at kun anviste rom benyttes. Det er ikke adgang til andre rom i huset. Gjestene må forlate lokalene senest kl.02.30.

Ansvar for skader
Leietaker er ansvarlig for skader som måtte oppstå på bygning, inventar, kjøkkenutstyr og dekketøy.

Hensyn til naboer 
Det skal vises tilbørlig hensyn til naboer slik at disse ikke blir forstyrret av støy, hærverk og søppel.

Fotballbanene 
Utleien gjelder ikke fotballbanene.

Rydding 
Alle rom som har vært benyttet samt uteareal skal ryddes og sopes, og være i samme stand som før leien. Stoler og bord skal settes på plass som anvist. Dekketøy etc. som er benyttet skal vaskes og ryddes og det må kontrolleres at komfyrer og annet lignende elektrisk utstyr er skrudd av. Hvis ikke rydding er utført i henhold til ovenstående, vil leier måtte betale ekstra for dette.

Søppel 
Askebegre skal tømmes i beholder for ildsfarlig avfall. For øvrig skal søppel kastes i container på utsiden av huset.

Nøkkel 
Nøkkel utleveres og retuneres fra til vaktmester som treffes på idrettshuset tlf. 51412290. Vennligst påse at alle dører er låst og vinduer lukket når huset forlates.

Betaling/depositum 
Priser for utleie er i følge prisliste kr. 4000. Et depositum på kr. 500 må innbetales ved inngåelse av leieavtalen og vil bli fratrukket på sluttregningen. Ved avbestilling senere enn 1 uke før arrangementet vil depositum ikke bli tilbakebetalt

Servering av alkohol
Ved arrangement hvor det er planlagt alkoholservering må ambulerende skjenkebevilling innhentes fra Randaberg Kommune, ved Egil Larsen.

Brannforskrifter 
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med idrettshusets brannforskrifter, rømmingsveier og brannslukningsutstyr. Vaktmester orienterer om dette.

INNSTRUKSER FOR ANSVARSHAVENDE 
Ved bruk av Randaberg IL`s lokaler er du som leietaker ansvarlig for å gjøre deg kjent med brannalarmanlegg, branninstruks, slukkemidler og rømmingsveier. (Vaktmester orientere)

Ved brann/brannalarm har du ansvar for:

** at alle kommer seg ut av hus 
** å varsle brannvesenet 
** sjekke alle rom du bruker, også kjøkken og toaletter samlingsplass 
** tall på tilstedeværende personer 
** kontakt med brannvesenet

Randaberg IL Fotball

Klubbhuset, Tungenesveien 47, 4070 Randaberg

Postboks 31, 4096

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift